ทุนการศึกษารัฐบาลจีน 2016

             ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงแจ้งว่ามหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนรัฐบาลจีน 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน

             ในการนี้ ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://202.44.139.20/publicrelation/anc_doc/20160125104005.pdf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยยูนนาน

หมายเลขโทรศัพท์ (86-871)65031756 

mail ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ lxsk@ynu.edu.cn

             ทั้งนี้เอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยยูนนานก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2559

smiley คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่ถือสัญชาติจีน และไม่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. มีสุขภาพแข็งแรง

3. ผู้สมัครปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท

Published on 02/15/2016, 6:55:52.
Last updated on 02/15/2016, 7:11:32.