ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน 2016

 

 

 

 

 

 

ทุนรัฐบาลไต้หวัน 2016 ได้เปิดรับสมัครแล้ว 
ทุน 2016 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2016
รายละเอียดทุน
1. ค่าเล่าเรียน เทอมละ 40,000 NTD (หากค่าเล่าเรียนเกินกว่านี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง)
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน
- ปริญญาโทและเอก 20,000 NTD/ เดือน
เงื่อนไขทางด้านภาษา
yesหลักสูตรภาษาจีน TOCFL Level 4 ขึ้นไป
yesหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
yesTOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), 
yesIELTS 6.0, 
yesTOEIC 750 or above English test scores. 
*** หลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุดและเอกสารรับรองผลการเรียน สำหรับปีนี้ไม่ต้องประทับตราที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป สามารถใช้ยื่นสมัครทุนรัฐบาลได้เลยค่ะ แต่สำหรับเอกสารที่ใช้ยืนสมัครมหาวิทยาลัยนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละแห่งกำหนดอีกทีค่ะ ดังนั้นบางแห่งจำเป็นต้องประทับตราเอกสาร แต่บางแห่งก็ไม่จำเป็น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp?xItem=689841&ctNode=12479&mp=232 


 

Published on 02/15/2016, 6:55:24.
Last updated on 02/15/2016, 7:03:31.